Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Intencje Mszalne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

2017-10-01 - 2017-10-08


 

 

Poniedziałek  2 października  2017  07:00

1. +Eugeniusz Sohling z int. żony z rodziną

2. +Danuta Bednarczyk z int. sąsiadów z ul. Czwartaków

3. +Urszula Szewczyk z int. Stowarzyszenia Razem dla Dębicy

4. +Bartłomiej Hebda z int. kuzynki Danuty z rodziną

5. +Danuta Bednarczyk z int. koleżanek i kolegów syna Andrzeja z Zakładu Karnego w Dębicy (poza par.)

6. +Urszula Szewczyk z int. Komendantów i pracowników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie (poza par.)

7. +Urszula Szewczyk z int. Adeli i Arkadiusza Kozik (poza par.)

8. +Bartłomiej Hebda z int. Lucyny, Pauliny i Ryszarda Wiktor z Dębicy (poza par.)

18:00

1. ++Łukasz Skóra ze wsp. dziadków i wszystkich zmarłych z rodziny

 

Wtorek  3 października  2017  07:00

1. +Władysław Bąk z int. Leona i Bożeny Malinowskich z rodziną

2. +Anna Kaczmarek z int. wnuka Andrzeja z rodziną

3. +Emilia Nitkowska z int. córki Krystyny z mężem

4. +Barbara Susz z int. siostrzenicy Doroty z rodziną

5. +Władysław Bąk z int. koleżanek i kolegów synowej Jadwigi z Zakładu Karnego w Dębicy (poza par.)

6. +Anna Kaczmarek z int. Lucyny i Tadeusza Niwa
z rodziną i Zofii Socha (poza par.)

7. +Emilia Nitkowska z int. Róży Matki Bożej Różańcowej (poza par.)

8. +Barbara Susz z int. kolegów syna Waldemara z Firmy Sokołów Service (poza par.)

18:00

1. +Teresa Traciak z ok. imienin z int. męża z dziećmi

 

Środa  4 października  2017  07:00

1. +Stanisław Rafa z int. siostry żony Władysławy z rodziną

2. +Zbigniew Skowron z int. córki z mężem

3. +Urszula Szewczyk z int. Małgorzaty i Roberta Podlasek

4. +Stanisław Rafa z int. Ewy i Wiesława Rak z Chicago (poza par.)

5. +Zbigniew Skowron z int. rodziny Bielańskich z Ostrowa (poza par.)

6. +Urszula Szewczyk z int. Bożeny i Krzysztofa Góreckich (poza par.)

18:00

1. O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla członkiń Róży MB Bolesnej i ich rodzin

2. ++Franciszek i Zofia Hebda, córka Irena, syn Stanisław i wnuczek Bartek

 

Czwartek  5 października  2017  07:00

1. +Stanisław Żółtek z int. córki Grażyny z rodziną

2. +Antoni Stec z int. Romana Steca z rodziną

3. +Władysław Wyrtel z int. żony Krystyny z dziećmi

4. +Stanisław Żółtek z int. Haliny i Józefa Fluder z dziećmi z Bobowej (poza par.)

5. +Antoni Stec z int. Joanny i Gabriela Czapla (poza par.)

6. +Władysław Wyrtel z int. Piotra Pawlak (poza par.)

18:00

1. W 2 rocz. ślubu Anety i Bartosza jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o opiekę Bożą i wstawiennictwo MB

2. W 20 rocz. powstania Grupy Modlitewnej Wieczernik, dziękując Bogu za dar powołań kapłańskich z naszej parafii i prosząc o dar nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego

 

Piątek  6 października  2017  07:00

1. +Danuta Bednarczyk z int. Renaty i Józefa Kizior z rodziną

2. +Stanisław Rafa z int. rodziny Maziarka – najbliższych sąsiadów

3. +Danuta Bednarczyk z int. koleżanek i kolegów syna Andrzeja z Zakładu Karnego w Dębicy (poza par.)

4. +Stanisław Rafa z int. rodziny Rafów z Rożnowic (poza par.)

16:30

1. +Urszula Szewczyk z int. Jadwigi i Piotra Szewczyk

2. +Urszula Szewczyk z int. Muzeum Regionalnego w Dębicy (poza par.)

18:00

1. +Sonja Bukała z int. koleżanek i kolegów Mamy ze SP nr 10 w Dębicy

19:30

1. Podziękowanie za łaski płynące z Serca Pana Jezusa w rocznicę ślubu

 

Sobota  7 października  2017  07:00

1. O zdrowie i bł. Boże i opiekę MN dla członkiń Róży MB Wniebowziętej i o zbawienie wieczne dla ++członkiń tej Róży

2. +Ks. Prałat Kazimierz Dominiak z int. Janiny i Tytusa Górów

3. +Władysław Bąk z int. Marka Pyzińskiego z rodziną

4. +Emilia Nitkowska z int. córki Ewy z rodziną

5. +Ks. Prałat Kazimierz Dominiak z int. Darii i Dariusza Dominiak z Mysłowic (poza par.)

6. +Władysław Bąk z int. pracowników Ośrodka Interwencji Kryminalnej w Dębicy (poza par.)

7. +Emilia Nitkowska z int. koleżanek i kolegów z pracy córki Ewy (poza par.)

18:00

1. O zdrowie i bł. Boże dla Piotra Grabjasz

 

Niedziela  8 października  2017  

06:30 

1. Dziękczynno-błagalna  w 30 rocz. ślubu Wiesławy i Piotra Kalita jako serdeczne podziękowanie za szczęśliwie przeżyte 30 lat małżeństwa w zgodzie i miłości z prośbą o bł. na dalsze lata życia

08:30 

1. Za parafian

2. W int. Eryka z ok. I Komunii Św. i o bł. Boże dla rodziny Fijał

10:00

1. ++Gustaw, Katarzyna i Jan Bąk

11:30

1. O powołania kapłańskie i zakonne z int. Róży MB Różańcowej

14:30

1. +Józef Surowiec z int. rodziny

18:00

1. +Bronisław Królikowski w 12 rocz. śm. z int. syna z rodziną

___________________________________

Od 1 października 2017 poza parafią msze św. greg. za: +Zofia Kozerak, +Roman Sroka  oraz +Ks. Prałat Kazimierz Dominiak - z int. pogrzebowych. 

Msze św. gregoriańskie z int. pogrzebowych:

†  Ks. Prałat Kazimierz Dominiak   

 

 

 

 1.          z int. Róży MB Wniebowziętej
 2.          z int. Róży św. Andrzeja Boboli
 3.          z int. Róży Marii Szaro
 4.          z int. Róży MB Częstochowskiej
 5.          z int. Róży MB Częstochowskiej
 6.          z int. Róży Różańcowej
 7.          z int. Róży MB Bolesnej
 8.          z int. Róży MB Saletyńskiej
 9.          z int. Formacji Turków
 10. z int. Wójta Gminy wraz z współpracownikami
 11. z int. Rady Gminy Dębica
 12. z int. Orkiestry Dętej Gminy Dębica
 13. z int. Wandy i Andrzeja Warzocha z USA
 14. z int. Chóru Parafialnego
 15. z int. pierwszych ministrantów i lektorów z parafii
 16. z int. Rady Parafialnej
 17. z int. Rady Sołeckiej Latoszyna
 18. z int. mieszkańców z ul. Kruczej
 19. z int. mieszkańców z ul. Kruczej
 20. z int. mieszkańców z ul. Kruczej
 21. z int. przyjaciół z Krakowa
 22. z int. mieszkańców Osiedla Wolica III
 23. z int. mieszkańców Osiedla Wolica III
 24. z int. mieszkańców Osiedla Wolica III
 25. z int. Róży Wandy Kaput
 26. z int. uczestników wieloletnich pielgrzymek do Lichenia i innych   

          Sanktuariów

 1. z int. uczestników wieloletnich pielgrzymek do Lichenia i innych   

          Sanktuariów

 1. z int. personelu i mieszkańców DPS-u w Dębicy
 2. z int. personelu i mieszkańców DPS-u w Dębicy
  1. z int. Dyrekcji i pracowników  Niepublicznego. Przedszkola Językowego Happy Kinds