Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Lektorzy

Lektorem (ministrantem Słowa Bożego) jest wierny, który czyta podczas liturgii tekst Pisma świętego z wyjątkiem Ewangelii. Podaje intencje modlitwy powszechnej po wstępie wygłoszonym przez kapłana, a gdy nie ma psałterzysty może również wykonywać psalm między czytaniami. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego podaje , aby dążyć do możliwie największego rozdzielenia funkcji liturgicznych tak, aby jak najwięcej osób było zaangażowanych w liturgię. (OWMR 109).

Liturgicznym strojem podczas pełnienia posługi lektora jest alba z cingulum.

Przy parafii posługę tę pełni 22 lektorów oraz kilku lektorów - seniorów, którzy przyjeżdżają ze studiów lub pracy na święta czy niedziele. Spotkania odbywają się w każdą sobotę o 900, z wyjątkiem ostatniej soboty miesiąca.

Podczas sprawowania Mszy św. wierni tworzą świętą społeczność, lud nabyty przez Boga i królewskie kapłaństwo, aby dziękować Bogu i składać w ofierze niepokalaną Hostię. Nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim oraz uczyć się ofiarowania siebie. Zgromadzenie liturgiczne potrzebuje lektorów, aby przeznaczone dla nich właściwe funkcje wykonywali w kościele.