Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Liturgiczna Służba Ołtarza

Przy parafii istnieje wiele grup parafialnych, które charakteryzują się różnym stopniem zaangażowania w Zycie parafii. Szczególną grupę stanowi Liturgiczna Służba Ołtarza, której zadaniem jest pełne angażowanie się w życie liturgiczne parafii. Do grupy tej należną ministranci i lektorzy. Do pełnienia tej funkcji chłopcy przygotowują się przez formację.

W liturgicznej Służbie Ołtarza możemy wyróżnić następujące stopnie:
  1. Kandydaci - Aspiranci
  2. Ministranci
  3. Lektorzy
  4. Ceremoniarze
  5. Animatorzy