Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Ministranci

Ministrare - z języka łacińskiego oznacza "służyć". Służymy Bogu i ludziom w kościele, aby liturgia była piękna.

Ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej. Jest on pomocnikiem podczas sprawowania Mszy św. oraz innych nabożeństw liturgicznych. Przygotowuje ołtarz i podaje dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej, pomaga także po zakończeniu Mszy świętej. Od ministranta wymaga się, aby był znakiem i wzorem uczestnictwa w liturgii - współdziałać i współtworzyć ją przez czynne angażowanie się w przeżywane tajemnice wiary.

Do patronów ministrantów należy zaliczyć:
  • św. Tarsycjusza
  • św. Stanisława Kostkę
  • św. Alojzego Gonzagę
  • św. Jana Berchmansa
  • św. Dominika Savio
Obecnie w naszej parafii posługę ministranta pełni 15 chłopców. Spotkania odbywają się we czwartki o godz. 1700 z wyjątkiem Pierwszego Czwartku.

Sługa Boży Jan Paweł II, w Liście do kapłanów na Wielki Czwartek 2004 roku napisał. "Korzystając z pomocnej współpracy bardziej wrażliwych rodzin i katechetów, z serdeczną troską opiekujcie się grupą ministrantów, aby poprzez służbę przy ołtarzu każdy z nich uczył się coraz bardziej kochać Jezusa, rozpoznawać Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii, doświadczać piękna liturgii. Wszelkie inicjatywy dotyczące ministrantów organizowane na poziomie diecezjalnym lub w okręgach duszpasterskich powinny być wspierane i promowane, zawsze z uwzględnieniem różnic wiekowych. W czasie mojej posługi biskupiej w Krakowie mogłem poznać, jak wielkie owoce przynosi poświęcenie się ich formacji na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej i liturgicznej. Kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę ołtarza z radością i entuzjazmem, dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii. Dzięki szczególnej twórczej wrażliwości, jaka cechuje ich wiek, oraz dzięki nauce i przykładowi kapłanów i starszych kolegów, także najmłodsi mogą wzrastać w wierze i fascynować się duchową rzeczywistością".