Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Ogłoszenia Duszpasterskie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

2019-07-14 - 2019-07-21


 

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

2. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia, którą w naszej parafii sprawujemy o godz. 6.30, 8.30, 10.00, 11.30, 14.30 i 18.00. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!

3. Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Zapraszamy po ciekawą książkę do Biblioteki Parafialnej, która otwarta jest w każdą środę od 17.00 do 18.00 w Domu Parafialnym. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.

4. Dziś składka przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Bóg zapłać za ofiary. Za tydzień, składka inwestycyjna. Bóg zapłać za ofiary!

5. W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a w piątki Koronka do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 18.00. Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na wakacjach zapraszamy do licznego udziału w codziennej Eucharystii – godz. 7.00 i 18.00 – oraz w w/w nabożeństwach.

6. W piątek przed Mszą św. wieczorną zapraszamy na modlitwy do św. Jana Pawła II prowadzone przez Grupę Modlitewną "Wieczernik".

7. Koło Domu Parafialnego wystawiony jest kolejny kontener na makulaturę. Zachęcamy do zaangażowania się w wybudowanie studni w Afryce.

8. Zbliża się Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. „Parafia wspólnotą uczniów Chrystusa” to hasło XXXVII Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 VIII 2019 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w Tarnowie. Radio RDN Małopolska i Nowy Sącz będzie transmitowało Msze św. w Tarnowie i Częstochowie oraz każdego dnia przekazywało relacje z pielgrzymki. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych rekolekcjach w drodze wszystkich a szczególnie młodych, którzy mogą przeżyć wyjątkowe chwile w swoim życiu. Zapisy w kancelarii parafialnej. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 100,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, każda następna płaci 70,00 zł., a każde dziecko do kl. III gimnazjum włącznie tylko 20 zł resztę dopłaca Caritas. Zachęcamy do dokonywania zapisu na pielgrzymkę duchową w kancelarii. Duchowa Pielgrzymka jest przeznaczona dla osób starszych, chorych i tych, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w Pielgrzymce fizycznie. Przeznaczona jest także dla osób, które w sposób duchowy chcą łączyć się z pielgrzymami na trasie.

9. Wszystkich wybierających się na letni wypoczynek w kraju czy za granicę zachęcamy do wcześniejszego poszukania kościoła, w którym możemy uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej. W tym celu możemy wykorzystać możliwości internetu.

10. Pozdrawiamy wszystkich gości i życzymy pięknego wypoczynku. Niech Jezus obdarzy swoimi duchowymi darami solenizantów i jubilatów całego tygodnia.

11. Siostry Karmelitanki Bose z Karmelu Najświętszej Maryi Panny Bramy Niebios i św. Józefa w Tarnowie (ul. Krzyska 19) zapraszają na uroczystości Odpustowe Matki Bożej z Góry Karmel we wtorek – 16.07. Poranna Msza o godz. 6.30, odpustowa o godz. 18.00.

12. Odpust Szkaplerzny w Zawadzie pod hasłem „Maryjo naucz nas życia w mocy Bożego Ducha” rozpoczęcie w sobotę. Główna uroczystość w niedzielę 21.07. Po każdej Mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej przyjęcie Szkaplerza Świętego.

Ważne!

Rozpoczęliśmy naprawy zboczy tarasów po ulewach majowych. Główną przyczyną obsunięcia się zboczy tarasu IV i VI był nadmiar wody podczas kilkudniowej ulewy, która nie była w stanie pomieścić się na odpływach tarasowych doprowadzając do rozmiękczenia gruntu i przelewając się na niższe tarasy powodowała erozję ziemi na zboczach. Skutkiem tego umocnienia zboczy płytami betonowymi uległy obsunięciu. Na zboczu trasu IV dodatkową – zasadniczą – przyczyną obsunięcia były zamontowane barierki stalowe wbetonowane (z dużą ilością betonu) w zbocze oraz obłożenia krawężnikami i kostką na zboczu za nagrobkami. Ich ciężar spowodował zsunięcia się rozmiękczonej ziemi i płyt ażurowych na taras III.

W związku z powyższym wszelkie zabudowy, barierki stalowe za nagrobkami na wszystkich tarasach musza być natychmiast usunięte. Opiekunowie grobów z takimi zabudowami proszeni są do ich demontażu we własnym zakresie lub zgłoszenie w kancelarii parafialnej do rozbiórki w najbliższym tygodniu. Możliwe będzie wykonywanie barierek tylko pomiędzy sąsiednimi grobami. Prosimy również opiekunów grobów na tarasie IV o wykonywanie we własnym zakresie uzupełnień kostki lub grysu pomiędzy grobami powstałe po ulewach majowych.

Na naszym cmentarzu nie ma możliwości wykonywania zabudów za grobami na zboczu tarasu (można tylko połączyć płytę ażurową z grobowcem cienką warstwą cementu).

Naprawy zboczy tarasów są wykonywane poprzez wybetonowanie ze zbrojeniem zbocza wraz z fundamentowaniem w tarasach. Po zaczerpnięciu opinii wielu osób wydaje się to najlepszy sposób zabezpieczenia tarasów. Jest znacznie droższa metoda umacniania od stosowanej dotychczas. Szacunkowy koszt napraw wyniesie ok 25.000, zł, które musi pokryć wyłącznie parafia, gdyż zarówno władze powiatu jak i województwa odmówiły pomocy, gdyż nie widzą możliwości udzielenia takiej pomocy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 15 VII – św. Bonawentura (1221-1274), biskup, Doktor Kościoła, autor traktatów teologicznych i życiorysów św. Franciszka,
  • 16 VII – Matka Boża z góry Karmel, patronka duchowych synów proroka Eliasza, karmelitów.