Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Rada Duszpasterska

Rada Parafialna wsparciem dla proboszcza

Pośród wielu zadań związanych z życiem Kościoła parafialnego znaczące miejsce zajmuje troska o rozwój życia duszpasterskiego.

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 536 stanowi, że jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywieniu działalności pasterskiej. W tym samym kanonie ustawodawca kościelny w sposób jednoznaczny zwraca uwagę, że Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy. Kolejny Kanon 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że w każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która świadczy pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami parafialnymi.

Warto wiedzieć, że w realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 Kodeksu Prawa Kanonicznego i za swój podstawowy cel ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, koordynuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno- kulturowe.

Nieraz zastanawiamy się nad składem Rady Duszpasterskiej. Otóż Statut Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej w pkt 3 stanowi, że w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków; wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza. Przyglądnijmy się poszczególnym grupom przez pryzmat naszej parafii.

Z urzędu należą do Rady:

 • Proboszcz Parafii,
 • Przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej – w naszym przypadku Pan kościelny,
 • Przedstawiciel stowarzyszeń katolickich- w naszym przypadku – przedstawiciel Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Parafialnego Oddziału Caritas.

Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez księdza Proboszcza – w naszym przypadku liczba członków z wyboru i mianowania wynosi 8.

Zastępca przewodniczącego Rady (Proboszcza) zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów. Może nim być jedynie osoba świecka. W naszej parafii na tą zaszczytną funkcję został wybrany Pan Edward Ćwiok.

Rada Duszpasterska funkcjonuje przez powołanie do życia szeregu komisji czy zespołów. Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Ciekawostką jest, że zgodnie ze wspominany Statutem, Proboszcz parafii dysponuje prawem veta także w stosunku do każdej z uchwał przyjętych większością głosów.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Maksymalna długość uczestnictwa w radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

 • Ks. mgr Piotr Grzanka
 • Ks.mgr loc. Szczepan Piotr Juda
  1. Z wyboru:
   1. Cebula Małgorzata
   2. Kluza - Gąsiorek Marta
   3. Bysiewicz Jan
   4. Ciebień Irena
   5. Tuchowski Janusz
   6. Ćwiok Edward
   7. Rostowska - Machnik Katarzyna
  2. Z urzędu:
   1. Zieliński Józef - Parafialny Odział Caritas
   2. Augustyński Władysław - Przedstawiciel Grup
   3. Pasik Stanisław - Kościelny
  3. Mianowani:
   1. Kuma Zofia
   2. Kędzior Małgorzata
   3. Mikrut Marek
   4. Ziaja Krzysztof
   5. Śliwa Piotr
   6. Bieszczad Sylwester
   7. Maziarka Marian