Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Regulamin cmentarza parafialnego

Parafii NSPJ w D─Öbicy ul. Orla 47,

Cmentarz jest miejscem grzebania zmar┼éych. Nale┼╝y zachowa─ç cisz─Ö, porz─ůdek i powag─Ö.

 1. Organizacj─ů cmentarza, zarz─ůdzanie nim oraz przepisy w zakresie jego funkcjonowania Reguluje Diecezjalny STATUT CMENTARNY1.

 1. Cmentarz jest w┼éasno┼Ťci─ů Parafii Naj┼Ťwi─Ötszego Serca Pana Jezusa w D─Öbicy.

 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii, a bezpo┼Ťrednio funkcjonowaniem cmentarza zajmuje si─Ö Rada Cmentarza, która tak┼╝e okre┼Ťla prace grabarzowi ,z którym Parafia podpisa┼éa umow─Ö cywilno- prawn─ů.

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem pochówku przede wszystkim parafian, osoby
  z poza parafii mog─ů by─ç pochowani tylko za zgod─ů administratora cmentarza.

 2. Za pochowanie na cmentarzu pobiera się opłaty według Cennika Opłat Cmentarnych i opłat za usługi na terenie cmentarza parafialnego.

 1. W op┼éacie wg Cennika Op┼éat Cmentarnych zawiera si─Ö „pok┼éadne” na 20 lat z góry oraz op┼éaty za koszty wywozu i sk┼éadowania ┼Ťmieci, utrzymania porz─ůdku na cmentarzu, op┼éaty za wod─Ö, za energi─Ö elektryczn─ů, ubezpieczenie cmentarza, inwestycje cmentarne oraz wynagrodzenie pracowników cmentarnych?/je┼╝eli b─Ödzie zatrudniony tzw. konserwator/.

 1. Na cmentarzu mo┼╝na zarezerwowa─ç miejsce na przysz┼éy pochówek.

 1. Po dokonaniu op┼éaty rezerwacyjnej u administratora wed┼éug obowi─ůzuj─ůcego Cennika Op┼éat Cmentarnych uzyskuje si─Ö mo┼╝liwo┼Ť─ç u┼╝ytkowania miejsca na pochówek na okres 20 lat. Dalsze u┼╝ytkowanie miejsca jest mo┼╝liwe po dokonaniu kolejnej op┼éaty.

 1. Grób nie mo┼╝e by─ç ponownie u┼╝yty do chowania przed up┼éywem 20 lat. Op┼éaty uiszcza si─Ö przy pochówku za ca┼éy 20-letni okres. Je┼╝eli przed up┼éywem tego okresu nie zostan─ů wniesione op┼éaty za nast─Öpne 20 lat, administrator cmentarza ma prawo grób przekopa─ç i u┼╝y─ç go do pochowania innej osoby.

 1. Po up┼éywie 20 lat ponowne u┼╝ycie grobu do chowania nie mo┼╝e nast─ůpi─ç je┼╝eli jakakolwiek osoba zg┼éosi┼éa zastrze┼╝enie przeciw temu i ui┼Ťci przewidzian─ů op┼éat─Ö. Zastrze┼╝enie to ma skutek na dalszych 20 lat i mo┼╝e by─ç odnowione.

 1. Na cmentarzu nie prowadzi si─Ö grzebania zmar┼éych w urnach na osobnych miejscach pochówku, ale jedynie w grobach ziemnych lub grobowcach.

 1. Miejsca i czas pochówku zmar┼éego, przebieg ceremonii pogrzebowej ustala si─Ö
  z administratorem cmentarza i kancelari─ů parafialn─ů, po przedstawieniu aktu zgonu zmar┼éego
  i dokonaniu przewidzianych cennikiem opłat cmentarnych.

 1. Pochówek zmar┼éego mo┼╝e odby─ç si─Ö najwcze┼Ťniej po up┼éywie 24 godzin od stwierdzenia zgonu zmar┼éego. W uzasadnionych przypadkach za zgod─ů proboszcza parafii.

 1. Nale┼╝y uzyska─ç zgod─Ö administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

 • pogrzeb,

 • ekshumacj─Ö zw┼éok, b─ůd┼║ przeniesienie do innego grobu,

 • budow─Ö nowego pomnika (wymiary wcze┼Ťniej uzgodni─ç z grabarzem).

 • remont pomnika, np. naprawa, b─ůd┼║ wymiana p┼éyty, tablicy,

 • budow─Ö ┼éawek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdy┼╝ budowane bez zgody mog─ů by─ç rozbierane.

 1. Zabrania si─Ö:

 • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,

 • wprowadzania zwierz─ůt,

 • zanieczyszczania cmentarza,

 • samowolnego usuwania drzew, krzewów i ga┼é─Özi,

 • podkopywa─ç zboczy tarasów,

 • wje┼╝d┼╝ania na teren cmentarza pojazdami jedno┼Ťladowymi.

 1. Na cmentarzu wolno przebywa─ç ka┼╝dego dnia od rana do zmroku.

 2. Osoby korzystaj─ůce z terenu cmentarza zobowi─ůzane s─ů do zachowania spokoju, porz─ůdku i czysto┼Ťci.

 1. Odpady i ┼Ťmieci mog─ů by─ç sk┼éadowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 1. Pozosta┼éy po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika nale┼╝y wywie┼║─ç z cmentarza we w┼éasnym zakresie.

 1. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadza─ç w dni powszednie od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach od 800 do1600.

 1. Przeprowadzenie ekshumacji winno by─ç uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem.

 1. Na polach grzebalnych, groby oraz odst─Öpy pomi─Ödzy nimi powinny by─ç nast─Öpuj─ůce:

 • dla grobów dzieci do 6 lat : d┼éugo┼Ť─ç – l,2m, szeroko┼Ť─ç – 0,6m g┼é─Öboko┼Ť─ç- l,2m , odst─Öpy od strony d┼éu┼╝szego boku 0,3m, od strony krótszego boku 0,4m,

 • dla grobów ziemnych, grobów ze studzienk─ů jednorz─Ödowych- dwuosobowych, d┼éugo┼Ť─ç 2,5m , szeroko┼Ť─ç-l,2m , g┼é─Öboko┼Ť─ç- l,6m , odst─Öpy od ka┼╝dego boku po 0.4m,

 • dla grobów ze studzienka dwurz─Ödowych- czteroosobowych, d┼éugo┼Ť─ç 2,5m szeroko┼Ť─ç 2,0m , g┼é─Öboko┼Ť─ç l,6m.

 1. Administrator cmentarza zapewnia korzystanie z Kaplicy Cmentarnej, ch┼éodni do przechowywania zw┼éok, dost─Öp do wody nie pitnej, pe┼éne ogrodzenia cmentarza, miejsce do sk┼éadowania odpadów cmentarnych /bez ziemi, gruzu, materia┼éów budowlanych/.

 1. Cmentarz jest ubezpieczony tylko od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej, ubezpieczenie obiektów, grobowców, pomników od aktów wandalizmu, uszkodzenia lub zniszczenia maj─ů dokona─ç osoby sprawuj─ůce trosk─Ö nad nimi.

 1. Ewidencj─Ö zmar┼éych osób i pochowanych na cmentarzu prowadzi kancelaria parafialna.

 1. Na terenie cmentarza zabronione jest wykonywanie dzia┼éalno┼Ťci handlowej i wszelkich innych czynno┼Ťci naruszaj─ůcych powag─Ö tego miejsca.

 1. Niniejszy Regulamin Cmentarza wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.11.2013 roku

 

D─Öbica, dnia 31 pa┼║dziernik 2013.r.Zatwierdził:

Proboszcz Parafii

 

 

1Wyci─ůg z Diecezjalnego STATUTU CMENTARNEGO – Tarnów 1987 rok