Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Rycerstwo Niepokalanej

Pierwszą wizjonerką Cudownego Medalika była św. Katarzyna Laboure w Paryżu.

W roku 1830 Matka Boża ukazała jej, jako nowicjuszce Sióstr Szarytek wzór Cudownego Medalika i prosiła by go wybito i rozdawano. Francja przeżywała trudne czasy; prześladowanie chrześcijan, rewolucja. Na Medaliku były słowa : "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Św. Maksymilian, kiedy studiował w Rzymie, modlił się u stóp Matki Bożej w kaplicy objawień, przy grobie św. Katarzyny. Św. Maksymilian przeżył bardzo boleśnie w Rzymie dwusetną rocznicę istnienia masonerii, która wyśmiewała Ojca Świętego. Na plakatach rysowano św. Michała Archanioła pod stopami Lucyfera. Był to rok 1917.Św. Maksymilian postanowił założyć Rycerstwo Niepokalanej. Cudowny Medalik nazwał Kulką Niepokalanej przeciwko szatanowi. Ułożył akt strzelisty wzorując się na słowach, które były na Cudownym Medaliku podyktowane św. Katarzynie.

" O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami, odstępcami i poleconymi Tobie".

Ułożył również akt poświęcenia się Niepokalanej, który jest w dyplomiku Rycerza.

16 października 1917 roku w pięciu ze sobą braćmi, zakłada Rycerstwo Niepokalanej. Odmawiają akt strzelisty każdego dnia, różaniec ofiarując wszystkie modlitwy, cierpienia, za grzeszników. Ich zadaniem jest zdobyć jak najwięcej dusz dla Chrystusa przez Niepokalaną.

28 kwietnia 1018 roku przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie.

W 1919 roku przybył do Krakowa i założył Rycerstwo Niepokalanej w Polsce.

W 1927 roku powstaje Niepokalanów, gdzie drukuje miesięcznik "Rycerz" dla dorosłych i "Rycerzyk" dla dzieci. Zakłada Rycerstwo poza granicami Polski w 1931 roku w Japonii.

17 października 1997 roku, w 80 -tą rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej Rada ds. Świeckich erygowała MI jako Stowarzyszenie publiczne i międzynarodowe. W poszczególnych wspólnotach lokalnych w Polsce, były przeprowadzone wybory Zarządów zgodnie z wymogami Kodeksu Prawa Kanonicznego ...... 119 i 172-173 oraz wg norm ustalonych w Statutach Generalnych.

12 - 14 listopada 1999 roku odbyło się Pierwsze Narodowe Zgromadzenie Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej, podczas którego dokonano wyboru Narodowego Zarządu Stowarzyszenia w Niepokalanowie.

W roku 2004 - 20 czerwca w Ciężkowicach został wybrany Zarząd Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej Diecezji tarnowskiej. Asystentem został ks. Stanisław Śliwa.

W Stowarzyszeniu Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Jadwigi w Dębicy, prezesem Zarządu została P. Julia Skrzynecka, która ma zezwolenie na głoszenie prelekcji MI i na zakładanie nowych wspólnot, m.in. głosiła prelekcje 9 grudnia 2001 roku w naszej parafii Najświętszego Serca Jezusa w Dębicy - Latoszyn.

Na pierwsze spotkanie w styczniu 2002 roku przyszło 5 osób. Pokryło się to ze Św. Maksymilianem, który w pięciu ze sobą braćmi zakłada Rycerstwo Niepokalanej.

W roku 2003 została ponowiona prelekcja o MI podczas wszystkich nabożeństw niedzielnych i od tej chwili przychodziło coraz więcej osób, aby brać udział w spotkaniach formacyjnych. Opiekunem MI został ks. Janusz Miłkowski. Spotkania są w każdą pierwsza środę miesiąca. Z tej wspólnoty wiele osób podjęło Nieustający Różaniec, który jest prowadzony przez Rycerstwo w diecezji tarnowskiej. Każda osoba przyjęła jedną godzinę modlitwy w ciągu tygodnia, w której odmawia jedną lub dwie części Różańca.

W 2004 roku w ciągu 1 tygodnia jest odmawiany różaniec w każdej godzinie dnia i nocy.

Modlitwę Różańca Nieustającego podjęło w 2004 roku - 240 osób, w 2005 roku - 284 osoby, w 2006 roku - 316 osób.

Różaniec Nieustający odmawiany jest w intencji : Ojczyzny, rządzących, rodzin, o pokój na świecie, dzieci i młodzież, o rozszerzanie dzieła RN, o beatyfikacje i kanonizację Ojca Św. Jana Pawła II , o rychły tryumf Niepokalanego Serca Maryi.

Rycerstwo Niepokalanej w parafii NSJ w Dębicy - Latoszyn

 • bierze udział w pielgrzymkach organizowanych do różnych sanktuariów w Polsce i za granicą
 • co roku członkowie RN spotykają się w Porąbce Uszewskiej w dniu 11 lutego, na Światowym Dniu Chorego
 • w ostatnią sobotę lipca w Niepokalanowie odbywa się Ogólnopolski Zjazd RN
 • 14 sierpnia w Dzień śmierci św. Maksymiliana - czuwanie w Przeczycy
 • 2 października Modlitewne spotkanie w Tuchowie

W ostatnich latach były pielgrzymki do:

 • Licheń - po drodze Częstochowa, Gidle i Kalisz, w powrotnej drodze Świnice Warckie miejsce urodzenia i chrztu Św. S. Faustyny
 • Gietrzwałd - Polskie Lourdes po drodze Św. Lipka, Stoczek Klasztorny, Bisztynek w powrotnej drodze Czerwińsk, Niepokalanów
 • Mogiła, Łagiewniki, Wadowice
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Kalwaria Pacławska
 • Mediugorie, Rzym, Fatima, Lourdes

Program spotkań RN w Domu Parafialnym:

 • zapalenie świecy - Światło Chrystusa
 • modlitwa do Ducha Świętego
 • modlitwa do Matki Bożej
 • Ewangelia z dnia lub inna
 • Słowo kapłana dotyczące Ewangelii
 • dzielenie się Słowem - co do mnie mówi Chrystus?
 • jak przeżywać Mszę św.
 • wiele wyjaśnień które budzą w nas wątpliwości
 • można pytać opiekuna w różnych sprawach - chętnie udziela odpowiedzi bardzo wyczerpujących

Spotkanie kończy się Modlitwą i odmówieniem Aktu poświęcenia się Niepokalanej. Kapłan udziela nam błogosławieństwa.

Spotkanie wspólnoty "Rycerstwa Niepokalanej" jest otwarte i może dołączyć każdy, kto tylko pragnie zgłębić swoją wiedzę i pogłębić swoją wiarę, a zarazem zrozumieć Kim jest Niepokalana.

Przyjdź i zobacz,

nauczysz się jak przyjąć Maryję w swoje codzienne życie, jak się Jej zawierzyć i poświęcić. Maryja jest naszą Matką, dlatego zawsze pomaga i wyprasza potrzebne łaski jeśli tylko przez Jej wstawiennictwo prosimy.