Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Sakramenty

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

 • Chrzest
  • Akt urodzenia dziecka (odpis)
  • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona i nazwiska)
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

  Chrztu udzielamy w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 1430

 • Pierwsza Komunia Święta
  • Metryka chrztu dziecka
 • Bierzmowanie
  • Metryka chrztu,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • Małżeństwo
  • Aktualna metryka chrztu,
  • Dowody osobiste,
  • Ostatnie świadectwo katechizacji,
  • Świadectwo bierzmowania,
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego niezbędne gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągnął za sobą również skutki cywilno- prawne tzw. Ślub konkordatowy Lub akt ślubu gdy wcześniej zawarto związek cywilny

  Spotkania z narzeczonymi w poradni rodzinnej w każdą środę od 16.00. Nr. kontaktowy: 504196978

  Narzeczeni do kancelarii zgłaszają się w każdy piątek, po mszy świętej wieczornej ( oprócz I-szych piątków)

 • Sakrament namaszczenia chorych

  Osoby chore lub starsze które nie mogą wychodzić z domu mogą przystępować do spowiedzi i przyjąć Komunię swiętą w swoim domu. Należy zgłosić w kancelari taką osobę, podać jej dane personalne i zadeklarować czy ma to być jednorazowa wizyta czy stała (jeden raz w miesiącu). Sakramentu Namaszczenia udziela się osobom chorym, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Tak jak pozostałe sakramenty i sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

  Na czas udzielania Sakramentu chorych należy przygotować:

  • Stół nakryty białym obrusem,
  • Krzyż, świecę,
  • Naczynie z wodą święconą i kropidło,
  • Szklankę letniej wody,
  • Watę i spodek.
 • Pogrzeb katolicki
  • Akt zgonu,
  • Zaświadczenie o udzieleniu Sakramentu Chorych i Komunii świętej