Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

„Chcę otoczyć Serce moje koroną z 12-stu gwiazd, złożoną z moich najdroższych i najwierniejszych sług”.

słowa Pana Jezusa do Św. Małgorzaty Marii.

Główną inspiratorką założenia Straży Honorowej NSPJ była skromna zakonnica, urodzona w Besancon we Francji w 1825r. – Konstancja Bernard z Klasztoru Nawiedzenia Najśw. Marii Panny (Sióstr Wizytek). Na obłóczynach otrzymała imię siostry Marii Od Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostra Maria była wzorową Wizytką i pragnęła rozwijać nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa. 13 marca 1863r. zaproponowała najpierw Siostrom Wizytkom a potem innym zgromadzeniom zakonnym a także wszystkim wiernym aby zapisywali się do stowarzyszenia, które 9 marca 1864r. zostało Bractwem a 26 listopada 1878r. Arcybractwem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostra Maria od Najświętszego Serca Pana Jezusa ze swojego osobistego nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczerpnęła myśl, aby każdy członek codziennie odprawiał jedną godzinę straży. W czasie tej godziny nic nie zmienia w swoich zwykłych obowiązkach ale łączy się myślą z ofiarą, jaką Pan Jezus składał na krzyżu dla zbawienia świata. Wybrana godzina czuwania będzie zapisana na tzw. „zegarze” i w ten sposób stworzy się wieniec czcicieli z całego świata czuwających przy Panu Jezusie na wzór Najświętszej Marii Panny, Świętej Marii Magdaleny i Świętego Jana, którzy czuwali u stóp krzyża, kiedy to z przebitego serca Pana Jezusa wypłynęła krew i woda – symbol łask wysłużonych Jego ofiarą. Straż Honorowa rozwijała się bardzo szybko po całym świecie chociaż nie brakowało założycielce trudności, łez i wyrzeczeń podobnie jak inne dzieła powstałe za natchnieniem Bożym. W rok po założeniu Straż Honorowa uzyskała aprobatę Papieża Piusa IX – który nazwał się pierwszym członkiem Straży Honorowej a także aprobatę 30 biskupów Francji i innych krajów. W Polsce Bractwo Straży Honorowej zostało kanonicznie założone przez biskupa Antoniego Gałeckiego przy Kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869r., podniesione do Arcybractwa przez nuncjusza Achillesa Rattiego w 1919r. Prawie w tym samym czasie Kościół udzielił jakby nowej aprobaty dla kultu najświętszego Serca Pana Jezusa beatyfikując w 1864r. Małgorzatę Marię Alacoque – powiernicę Bożego Serca. Siostra Maria od Najświętszego Serca w swojej prostocie w pełni była uległa Duchowi Świętemu i to było podwaliną Straży Honorowej. Pragnęła przedstawić kult Najświętszego Serca Pana Jezusa w sposób bardziej przystosowany do mentalności współczesnego człowieka. Czerpała natchnienie ze wskazówek św. Franciszka Salezego – prekursora nabożeństwa do Najświętszego Serca.

Godzina Straży – godzina wybrana, uprzywilejowana – to wspaniałe odkrycie Siostry Marii. Nie polega ona na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem lecz na wykorzystaniu wybranej godziny w ciągu dnia – bez zmiany zwykłych zajęć do uświadomienia sobie obecności Bożej.

W tej wybranej godzinie członek Straży wszystko co czyni i wszystko czym jest poświęca na uwielbienie i wynagrodzenie Najś. Sercu Jezusowemu. Siostra Maria założone przez siebie Stowarzyszenie oddała pod patronat „Pierwszej Straży Honorowej” – św. Marii, Magdalenie, św. Janowi stojącym przy krzyżu obok Najświętszej Marii Panny – stąd nazwa „Straż Honorowa” i była „duszą” Arcybractwa przez 40 lat.

Z okazji 100-lecia założenia Straży Honorowej we Francji wprowadzono drugą jej nazwę „Godzina Straży”.

W 1968r. poczyniono starania w Stolicy Świętej uzyskania zatwierdzenia statutów Straży w duchu Soboru Watykańskiego II o zaproponowano nową nazwę „Godzina Obecności przy Sercu Jezusa” z zachowaniem 3 istotnych elementów Arcybractwa:

 • Kultu oddawanego Sercu Pana Jezusa
 • Kierunku wynagradzającego i eucharystycznego
 • Uświęcenia obowiązków stanu

Ta zmiana uzyskała aprobatę Rady Papieskiej ds. Laikatu. 4 maja 1973r. wpłynęła prośba do Papieża Pawła VI o definitywne zatwierdzenie Stowarzyszenia.

W przekonaniu, że Stowarzyszenie przynosi wielkie bogactwo duchowe tak członkom jak i całemu Kościołowi przez nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz powołując się na uprawnienia udzielone przez Papieża Pawła VI.

10 grudnia 1976R., zaaprobowano Stowarzyszenie „Godzina Obecności przy Sercu Pana Jezusa oraz jego statuty.”

Kto może być członkiem Stowarzyszenia Godziny Obecności przy Sercu Jezusa?

 • każdy, kto oddaje cześć Najświętszemu Sercu przez całkowite poświęcenie samego siebie i wszystkiego co posiada swemu Stwórcy i Zbawcy.
 • poświęca się miłości Boskiego Odkupiciela i w każdej godzinie uświadamia sobie miłość Boga.
 • poczuwa się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu, które zostało zranione przez nasze grzechy.
 • swoje osobiste życie wiary, życie apostolskie oraz wykonywanie pracy przepoi miłością, którą odpłacamy Jezusowi za Jego miłość.
 • jest otwarty na innych ludzi niosąc im pomoc i wsparcie.

Aby ten cel osiągnąć należy:

 • wybrać sobie jedną godzinę w ciągu dnia w czasie której pamięta się w sposób szczególny o Jezusie obecnym w tabernakulum ofiarując Mu zajęcia tej godziny bez żadnych zmian.
 • może wybrać dodatkową Godzinę Obecności w intencji np. jakiejś duszy, społeczności w duchu wynagrodzenia
 • uczestniczyć (w miarę możliwości) we Mszy św. i Komunii św. oraz odwiedzać Najświętszy Sakrament.
 • możliwie jak najczęściej uczestniczyć we Mszy św. i nabożeństwach pierwszo piątkowych.
 • regularnie odprawiać obraną Godzinę Obecności (nic nie obowiązuje pod grzechem).

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa powinien prowadzić Członków Godziny Obecności przez modlitwę i czyn apostolski do pracy nad sobą dla przemiany siebie i innych w lud Boży.

Członkowie wezwani są również do większej miłości bliźniego.

W Polsce Dyrekcja Arcybractwa znajduje się w Krakowie u Sióstr Wizytek. W naszej parafii czynimy starania aby utworzyć wspólnotę „Godzina Obecności przy Sercu Jezusa”. (Straż Honorowa NSPJ)

Zachęcamy do zainteresowania się tą wspólnotą wszystkich którzy pragną oddawać cześć Najświętszemu Sercu.

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W PARAFII NSPJ W DĘBICY - LATOSZYNIE

10 LAT ARCYBRACTWA STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NASZEJ PARAFII

10 lat temu w naszej Parafii utworzyliśmy Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa poświęcając samych siebie Najświętszemu Sercu. Dokładnie 30 czerwca 2010 roku uroczystego przyjęcia członków do Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ ( Godziny Obecności przy Sercu Pana Jezusa) dokonał Ks. Proboszcz- dr Kazimierz Fąfara. Z wielką radością 27 sióstr i braci pragnąc być blisko Najświętszego Serca Pana Jezusa wybrało jedną godzinę dnia nazwaną Godziną Obecności. Może nią być każda godzina, ze wszystkimi przypadającymi w tym czasie obowiązkami w domu, pracy ,w szkole, po prostu -wszędzie. Podczas Tej Godziny, członkowie duchowo przenoszą się do Chrystusa obecnego w tabernakulum, gdzie ukryty pod osłoną Najświętszego Sakramentu samotnie przebywa Bóg. Oczekuje na oddanie Mu głębokiej czci i ofiarowanie swojego czasu, swoich codziennych obowiązków, radości i smutków odpłacając za Jego miłość i wynagradzając za grzechy.

Jak przeżyć Godzinę Obecności przy Sercu Jezusa?

 • Najlepiej rozpocząć Ją od chwili skupienia i znaku krzyża, by sercem podążyć do tabernakulum.
 • Pamiętać, że Bóg jest blisko.
 • Przez 7 lat naszym niezapomnianym Opiekunem był Ks. Paweł Szewczyk ,który jest członkiem naszej Wspólnoty i zawsze o nas pamięta. Obecnie naszym Opiekunem jest Ks. Stanisław Ciurka, który podobnie bardzo stara się o naszą Wspólnotę i mamy nadzieję, że z czasem dołączy do nas. Od początku naszą Zelatorką i współzałożycielką jest Alicja Lipa.

  W ciągu 10 lat obecności przy Najświętszym Sercu, wiele razy uczestniczyliśmy w Spotkaniach Diecezjalnych Arcybractwa Straży Honorowej min. w Tarnowie (kilka razy),w Mielcu, Nowej Jastrząbce w Brzesku, Św. Jadwidze, w Mikołajowicach i w Piwnicznej.

 • Co roku bierzemy udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Straży Honorowej na Jasną Górę organizowanej przez Siostry Wizytki bo Krajowa Dyrekcja Arcybractwa znajduje się w klasztorze Sióstr Wizytek w Krakowie.
 • W każdy pierwszy piątek miesiąca adorujemy Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie przepraszając i wynagradzając za grzechy i zniewagi nasze i bliźnich.

 • W listopadzie co roku uczestniczymy w całodobowej adoracji Najświętszego Sakramentu w Parafii Św. Jadwigi.
 • Dwa razy modliliśmy się ze słuchaczami RDN uczestnicząc we Mszy Św. i odmawiając różaniec w radio.
 • W każdy drugi piątek miesiąca modlimy się przed Mszą św. odmawiając różaniec i przez pośrednictwo św. Małgorzaty Marii Alacoque przedstawiamy Najświętszemu Sercu Jezusa podziękowania i prośby w intencji naszej Parafii, naszych rodzin i wszystkich modlących się z nami.
 • Bierzemy czynny udział we Mszy św. a następnie w spotkaniu modlitewno- formacyjnym.
 • W każdym roku wyjeżdżamy także na pielgrzymkę do Strachociny – Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, któremu powierzamy naszą Wspólnotę i nasze rodziny.
 • Zwiększa się nasza Wspólnota ,bo jest nas 43 członków i mamy nadzieję ,że będzie nas więcej. Dzięki naszym staraniom i pomocy przyjaciół spełniło się nasze marzenie. Mamy Sztandar!

  Kto może być członkiem naszej Wspólnoty?

  Każdy ,kto kocha Najświętsze Serce Pana Jezusa. Pragnie poświęcać wybraną Godzinę dnia ofiarowując swoje obowiązki, radości i smutki Najświętszemu Sercu odpłacając za Jego miłość oraz wynagradzając za grzechy swoje i wszystkich ludzi.

  Chętnych do poznania naszej Wspólnoty zapraszamy na spotkania w drugie piątki miesiąca.

  Zelatorka

  Alicja Lipa