Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Wieczernik

Grupa modlitewna Wieczernik powstała w pierwszym roku przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Był to rok 1997, rok Jezusa Chrystusa.

Jej początku należy szukać w roku 1993, kiedy to, w parafii św. Jadwigi w Dębicy odbywało się Seminarium Odnowy w Duchu Świętym. Uczestniczyło w nim parę osób z naszej parafii, które to później chodziły na spotkania grupy odnowy w Duchu Świętym Nadzieja, powstałej po seminarium przy tej parafii. Wśród uczestniczących w tych spotkaniach zrodził się pomysł, by i w naszej parafii powstała podobna grupa modlitewna. Udaliśmy się do Proboszcza naszej parafii, wówczas ks. Kazimierza Dominiaka z prośbą o wyrażenie zgody na ten pomysł. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź.

Po głębokiej modlitwie, jaką nazwę winna mieć nasza grupa, postanowiliśmy, że będzie to WIECZERNIK, a jego charyzmatem ma być modlitwa o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego. Jakby potwierdzeniem nazwy tej grupy i jej charyzmatu, było ustanowienie przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, pierwszej niedzieli lipca, niedzielą modlitw o uświęcenie kapłanów. Na początku spotykaliśmy się na modlitwie w dolnym kościele, pod schodami prowadzącymi na chór. Później była to kotłownia w dolnym kościele. Nie było jeszcze w tym czasie domu parafialnego. Gdy ten został wzniesiony, spotkania odbywamy w nim.

Opiekunami grupy byli kolejno: ks. Józef Bogusz, ks. Tadeusz Kubala (1998-2006), ks. Janusz Miłkowski (2006-07), ks. Artur Mularz (2007), ks. Piotr Bober (2008-14), ks. Paweł Szewczyk (2014-17). Obecnie naszym opiekunem jest ks. Stanisław Ciurka. Funkcje animatorów spotkań pełnili w przeszłości, ale i aktualnie się w tym realizują, m. in. : Łucja Włodarczyk OSJ, Janina Szymaszek, Tadeusz Niziołek oraz Sylwester Bieszczad.

Spotykamy się w pierwsze czwartki miesiąca. Dlaczego w czwartki? Na pamiątkę ustanowienia przez Pana Jezusa w Wielki Czwartek sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W miesiącu listopadzie prowadzimy drogę krzyżową w intencji zmarłych, a w okresie Wielkiego Postu – adorację krzyża.

Jak przebiega spotkanie? Na początku przyzywamy Ducha Świętego, który jest źródłem dobrej modlitwy. Później zapraszamy Matkę Boża, by była z nami, tak jak była z uczniami w Wieczerniku. Najdłużej wielbimy Pana Boga, bowiem modlitwa uwielbienia uwalnia serce. Oczywiście ma miejsce też modlitwa dziękczynienia, przeproszenia i prośby, tym bardziej, że wiele osób prosi nas o modlitwę w ich intencji. Wspólnie spędzany czas urozmaicamy śpiewem pieśni religijnych. Po tych modlitwach jest modlitwa Słowem Bożym połączona z refleksją księdza asystenta. Na koniec modlimy się - ułożoną przez św. Jana Pawła II w drugim roku przygotowań do Wielkiego Jubileuszu roku 2000, roku Ducha Świętego – modlitwą o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

Naszą wielką radością są powołania kapłańskie z naszej wspólnoty parafialnej. Na 10-lecie grupy, Pan Jezus dał nam bardzo wielki dar, mianowicie paulińskie powołanie o. Bartosza Maziarki, a w następnych latach ks. Sebastiana Ligęzki, ks. Bartosza Chęćka oraz jezuickiego kleryka Tomasza Lipa.

Grupa ma charakter otwarty. Zapraszamy do włączenia się do tej wspólnoty modlitewnej wszystkich pragnących wielbić Pana Boga i prosić o nowe, liczne i święte powołania do służby Bożej w Kościele.