Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Pielgrzymka na Białoruś

2019-05-12

 

 

 

Ks. Szczepan - nasz były wikariusz organizuje 8 - dniową pielgrzymkę na Białoruś.
Ksiądz Szczepan zaprasza do wyjazdu wszystkich którzy chcą poprzez formę pielgrzymowania umocnić swoją wiarę, przeżyć coś wyjątkowego. Detale o jakie zadbał ks.Szczepan w czasie pielgrzymowania pozwolą pielgrzymom skupić się na poszukiwaniu Boga.Śladami św. Andrzeja Boboli i wielkich Polaków

 

 

Grodno – Szczuczyn – Stare Wasiliszki – Murowanka – Trokiele – Nowogródek – Mir – Mińsk – Nieśwież – Zaosie – Baranowicze Żyrowice – Różana – Mereczowszczyzna – Pińsk – Janów Poleski – Kobryń – Brześć

 

TERMIN:  02.08 – 09.08.2019 r.          
CENA: 830 PLN +325 EUR /os. przy min. 40 osobach

 

 

Dzień 1: Uście Gorlickie (Gorlice, Dębica, Mielec), Grodno

Bardzo wcześnie rano (ok. godziny 3-4 nad ranem) spotkamy się na parkingu przy kościele w Uściu Gorlickim (po drodze zabierzemy pielgrzymów z Gorlic, Dębicy i Mielca), skąd udamy się w kierunku granicy polsko-białoruskiej.  Po południu dotrzemy do przejścia granicznego w Kuźnicy-Białostockiej, gdzie przekroczymy granicę oraz poddamy się odprawie paszportowo-celnej. Wieczorem przyjedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg w Grodnie.

 

Dzień 2: Grodno

Po śniadaniu przejedziemy do Grodna - miasta katedr, zamków i pałaców królewskich. Zobaczymy Górę Zamkową, gdzie wznosi się ”Stary Zamek” będący XVI w. rezydencją króla Stefana Batorego oraz wybudowany w połowie XVIII w. ”Nowy Zamek” – miejsce posiedzeń sejmów generalnych Rzeczypospolitej (miejsce podpisania II i III rozbioru Polski oraz miejsce śmierci króla Poniatowskiego). Następnie udamy się na rynek, gdzie znajduje się wspaniała barokowa Bazylika Katedralna, słynąca z maleńkiej ikony Matki Bożej Kongregackiej, zobaczymy również barokowy kościół Bernardynów, urokliwy klasztor Franciszkanów, średniowieczną cerkiew Św. Borysa i Gleba, Synagogę, Sobór Opieki Matki Bożej oraz muzeum Elizy Orzeszkowej. Jeżeli pogoda pozwoli, po południu udamy się w sentymentalna podróż do Bohatyrowiczów na grób Jana i Cecylii, bohaterów „Nad Niemnem” oraz mogiłę powstańców styczniowych. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

 

Dzień 3: Szczuczyn – Stare Wasiliszki – Murowanka – Trokiele

Po śniadaniu udamy się do Szczuczyna, gdzie nawiedzimy kościół p.w. św. Teresy oraz zespół pałacowy rodu Druckich-Lubeckich. Następnie przejedziemy do Starych Wasiliszek – wieś, w której urodził się Czesław Niemen (Wydrzycki) – piosenkarz i autor niezapomnianych przebojów. Odwiedzimy dom rodzinny artysty oraz kościół, do którego uczęszczał. Kolejnym przystankiem będzie obronna cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance, która stanowi jeden z najcenniejszych przykładów architektury gotyckiej. Na koniec udamy się do Trokieli, gdzie nawiedzimy malutkie, diecezjalne Sanktuarium Maryjne, w którym czczony jest cudowny obraz Matki Bożej Trokielskiej. Wieczorem przejedziemy na obiadokolacje i nocleg.

 

Dzień 4: Nowogródek – Mir – Mińsk

Po śniadaniu przejedziemy do Nowogródka– miejsca dzieciństwa i młodości Adama Mickiewicza. Zobaczymy m.in.: górę zamkową z ruinami średniowiecznego zamku Mendoga, pomnik i kopiec Adama Mickiewicza, kościół farny zw. Farną Witoldową, będący miejscem ślubu króla Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską oraz chrztu A. Mickiewicza, późnogotycki sobór św. Borysa i Gleba, kościół Dominikanów pw. św. Michała oraz dworek Adama Mickiewicza, w którym obecnie mieści się muzeum poety. Następnie wyruszymy do Miru, w którym wznosi się jeden z najcenniejszych zabytków gotycko – renesansowych Białorusi. po drodze zatrzymując się na chwilę nad jez. Świteź. Według ludowych legend miała w nim mieszkać rusałka, której imię stało się inspiracją do napisania przez Mickiewicza ballady ”Świtezianka”. W Mirze zobaczymy zespół zamkowo-parkowy, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków w ”Panu Tadeuszu”. Znajduje się on na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Następnie przejedziemy do Mińska – stolicy Białorusi. Zatrzymamy się w miejscu szczególnym tj. w Kuropatach. To miejsce w którym odkryte zostały masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 30 XX w. Głównymi ofiarami byli Polacy, Białorusini i Żydzi. Stąd przejedziemy główną arterią i najdłuższą drogą białoruskiej stolicy, czyli Prospektem Niepodległości, przy którym znajduje się kościół Świętych Szymona i Heleny zwany „Czerwonym Kościołem” oraz 40-metrowy obelisk na Placu Zwycięstwa. Kompleks budynków prospektu ulic pretenduje do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

 

 

 

 

 

Dzień 5: Mińsk – Nieśwież – Zaosie – Baranowicze

Po śniadaniu udamy się na dalsze zwiedzanie Mińska. Wizytówką stolicy są; Górne Miasto – serce starego Mińska, gdzie znajdują się dwie główne świątynie białoruskiej stolicy: prawosławny Sobór Duchu Świętego z cudownym obrazem MB Mińskiej oraz katolicka Archikatedra NMP, dwór Wańkowiczów, w którym znajduje się muzeum malarza, przytulne Trojeckie Przedmieście, śnieżnobiały ratusz na Placu Swobody. Stąd udamy się do Nieświeża, gdzie wznosi się jedna z najwspanialszych magnackich rezydencji Rzeczypospolitej - zamek książęcy Radziwiłłów. Jest zabytkiem o bogatej i barwnej historii wpisanym na Listę Dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy również kościół Bożego Ciała wraz z wieżą zamkową, ratusz z sukiennicami, Kamienicę Gdańską czy Bramę Słucką. Następnie przejedziemy do Zaosia, miejsca, w którym urodził się największy polski poeta romantyczny - Adam Mickiewicz. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

 

Dzień 6: Żyrowice – Różana – Mereczowszczyzna

Po śniadaniu przejedziemy do prawosławnego Monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Żyrowicach. Został on ufundowany w celu upamiętnienia objawienia maryjnego, jakie miało miejsce w 1470 r.  W centralnej części Sobór Uspienskiego, znajduje się maleńki, cudowny wizerunek Żyrowickiej Bogarodzicy, znaleziony przez dwóch pastuszków na drzewie gruszy. Słynący łaskami obraz, czczony zarówno przez prawosławnych, rzymskich katolików jak i unitów, od wieków stanowi cel licznych pielgrzymek. Stąd udamy się do miejscowości Różana - gniazda rodowego Sapiehów. Zobaczymy ruiny wspaniałej XVIII w. rezydencji wybudowanej w stylu klasycyzującego baroku. Jej wielkość i rozmach z jaką została zbudowana zapiera dech w piersiach nawet dziś, choć pałac został niemal całkowicie zniszczony. Wielokrotnie odbudowywany był jednym z największych pałaców Rzeczypospolitej. Pałac jest odnawiany dzięki funduszom UE. Następnie udamy się do Kosowa Poleskiego, a ściślej do Mereczowszczyzny, gdzie mieści się rodzinny dworek Tadeusza Kościuszki, w którym przyszedł na świat i spędził pierwsze lata swojej młodości. Wieczorem przejedziemy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

 

Dzień 7: Pińsk – Janów Poleski – Kobryń

Po śniadaniu damy się do liczącego ponad tysiąc lat Pińska, nieformalnej stolicy Polesia. Pokażemy zachowane najważniejsze zabytki miasta min.: monumentalny gmach kolegium i kościół Jezuitów, katedralny kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, pałac Butrymowiczów czy sobór św. Barbary, dawny kościół Bernardynów. Kolejnym przystankiem naszej pielgrzymki, będzie Janów Poleski – miejsce męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli w 1657r. W miejscu pojmania Andrzeja Boboli ustawiono obok siebie krzyże pojednania: prawosławny i katolicki. Miejsce śmierci świętego to obecnie plac, przy którym stoi cerkiew i kościół p.w. Świętego Krzyża. Nawiedzimy ten kościół, w którym pielęgnowany jest kult Świętego W jednym z kątów ogrodzenia kościoła wybudowana jest nieduża kapliczka odpowiadająca miejscu egzekucji św. Andrzeja Boboli, a sama kaplica jest poświęcona temu wydarzeniu. Kierując się do hotelu zatrzymamy się na chwilę na starym cmentarzu katolickim w Kobryniu, gdzie znajduje się m.in. nagrobek rodziny Mickiewiczów, w którym spoczywają Aleksander Mickiewicz z żoną Teresą Terajewicz i synem Franciszkiem. Wieczorem przejedziemy na obiadokolację i nocleg.

 

Dzień 8: Brześć – powrót do Uścia Gorlickiego (Mielca, Dębicy, Gorlic)

Po wczesnym śniadaniu pokłonimy się Matce Bożej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Brześciu. Znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Brzeskiej – Matki-Zbawicielki, który jest kopią obrazu Matki Bożej z rzymskiej Bazyliki Santa Maria Maggiore. Nasze zwiedzanie Białorusi zakończymy w Twierdzy Brzeskiej. Stąd udamy się na granicę polsko-białoruską. Po przekroczeniu granicy wyruszymy w drogę powrotną. Planowany powrót przewidziany jest w godzinach późnowieczornych.

 

 

CENA ZAWIERA: PRZEJAZD AUTOKAREM (klimatyzacja, napoje dodatkowo płatne u kierowców,  video, wc, nowoczesne rozkładane fotele); 7 NOCLEGÓW W HOTELACH/PENSJONATACH (pokoje 2 lub 3 osobowe); WYŻYWIENIE  2 x dziennie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji; BIAŁORUSKA WIZA (dokumenty potrzebne do otrzymania wizy na Białoruś to: paszport – ważny min. 6 miesięcy, kolorowe zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy); BILETY WSTĘPU DO ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW; SŁUCHAWKI PODCZAS ZWIEDZANIA; UBEZPIECZENIE SIGNAL IDUNA (NNW na kwotę 7000 PLN + KL na kwotę 10 000 EUR); OPIEKA PILOTA, PROGRAM ZWIEDZANIA, PODATEK VAT.

 

CENA NIE ZAWIERA: przewodników lokalnych, taksy klimatycznej, obowiązkowej opłaty na turystyczny fundusz gwarancyjny; napoi do obiadokolacji; dopłaty do pokoju 1-osobowego; dodatkowego ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, płatne tylko w dniu zapisu; wydatków własnych i świadczeń niewymienionych w ofercie.

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY KOLEJNOŚCI ZWIEDZANYCH OBIEKTÓW. 

Każdego dnia odprawiana jest Msza Święta.

 

 

KONTAKT: 501 207 097