Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Szkolenie z Prawa Pracy - Zaproszenie

2019-06-14

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie zapraszana na szkolenie pt.

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2019
w tym akta osobowe i dokumentacja pracownicza
PRAKTYKA – ORZECZNICTWO – KAZUSY

25 czerwca 2019 r. w godz. 15.00-19.00

do Domu Parafialnego ul Orla 47, Dębica

 

Szkolenie poprowadzi  ekspert i specjalista z  zakresu  prawa pracy

 

Program szkolenia:

 • Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy po zmianach w 2019 r.:
  – zasady, komentarze, interpretacje, stanowiska MRPiPS
  –modyfikacja katalogu dokumentów, części akt – A,B,C,D
  – nowa część akt osobowych – D (zasady prowadzenia, nowe obowiązki pracodawców)
  – zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3, D1, D2, D3
  – dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy od stycznia 2019 (ewidencjonowanie czasu pracy, wyjścia prywatne, zwolnienia z art. 188 KP, dokumenty dot.  systemów i rozkładów czasu pracy, dokumenty związane z urlopami, karty ewidencji przydziału odzieży)
 • Kwestionariusze, umowa o pracę, wypowiedzenia - nowe wzory
 • Listy obecności – czy są konieczne, co zmienia, ochrona danych osobowych?
 • Nowy okres przechowania dokumentacji pracowniczej
 • Odbiór, niszczenie dokumentacji po upływie okresu przechowywania
 • Kontynuowanie, ponowne zatrudnienie pracownika – akta, dokumentacja, przechowywanie
 • Nowe dokumenty wydawane wraz ze świadectwem pracy
 • Wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej – nowe zasady
 • Nowe zasady uwierzytelniania dokumentów przechowywanych w aktach osobowych
 • Badania lekarskie pracowników (skierowania, orzeczenia)
  – w której części akt przechowywać skierowania i orzeczenia lekarskie
  – czy pracodawca ma wydawać 2 czy 3 egzemplarze skierowania na badania?
 • Szkolenia okresowe BHP – kogo obowiązują nowe przepisy?
 • Przepisy przejściowe – czyli wobec kogo stosować nowe przepisy?
 • Monitoring w miejscu pracy - zmiany od maja 2018 ( zakres, rodzaje, obowiązki informacyjne pracodawcy)
 • Urlopy wypoczynkowe w praktyce
 • Wyjścia prywatne
  – nowe obowiązki związane z udzielaniem, co z „książkami wyjść”?
  – zasady odpracowywania
  – wyjście prywatne a urlop wypoczynkowy
 • Umowy na czas określony - minął okres 33 miesięcy od dnia wejścia przepisów w 2016 roku, zasady postępowania, obowiązki, możliwości

 

Zainteresowanych udziałem  prosimy są o zapisywanie się do dnia 21 czerwca br w zakrystii lub mailowo debica4@diecezja.tarnow.pl