Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane przy budynku kościoła

2019-07-01

OGŁOSZENIE                       Dębica 01.07.2019

 

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy- Latoszynie

39-200 Dębica ul. Orla 47

  ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie :

„ Roboty budowlane przy dociepleniu budynku kościoła parafialnego w Dębicy – Latoszynie ul. Orla 47 "

  w tym

-  docieplenie posadzki na gruncie – styropian 6cmo współczynniku k=0,036W/m2K ,  powierzchnia posadzki  około 370m2

-  docieplenie ścian zewnętrznych -styropian 10cm o współczynniku k=0,036W/m2K,powierzchnia ścian  około 990, m2

Przedmiot przetargu i zadanie  obejmuje :

1. Demontaż i skucie posadzki w budynku dolnego kościoła , wymiana kruszywa , położenie hydroizolacji , docieplenie styropianem 6cm , wykonanie wylewki wzmocnionej zbrojeniem , położenie płyt marmurowych 3cm , wykończenia cokołami  na ścianach i filarach, polerowanie i zagruntowanie nowej posadzki.

2. Usunięcie gruzu i odpadów oraz dostawa materiałów po stronie wykonawcy.

3. Dostawa płyt marmurowych na posadzki i obróbki cokołowe  po stronie zamawiającego.

4. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku kościoła styropianem grubości 10 cm, położenie siatki oraz wykonanie struktury powierzchniowej  wykończenia typu „baranek”.

5. Wykonanie docieplenia wnęk okiennych styropianem min. 3 cm położenie  siatki oraz struktury powierzchniowej wykończenia typu „ baranek.

6. Demontaż, parapetów okiennych i montaż nowych i uszczelnienie okien.

                                                               -2-

7. Demontaż starych rur spadowych, koryt orynnowania dachowego, wykonanie   nowych mocowań i nowych obróbek blacharskich, montaż rur spadowych i   orynnowania, uszczelnienie i podłączenie do odprowadzeni  wody

8. Rusztowania i zabezpieczenie robót po stronie Wykonawcy

9. Przewidywany termin realizacji zamówienia I- II- III kwartał 2020roku.

10.Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania zadania, oględzinyobiektu , pomiary iwarunki realizacji zamówienia  można uzyskać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub pod telefonem 14 6778188 lub tel. 608452942 oraz 502370573,adres 39-200 Dębica ul. Orla 47.

Przedmiotowy obiekt  można oglądać od poniedziałku do soboty w godz. 7- 17

Termin składania ofert pisemnych w kancelarii parafialnej do 15.08. 2019r.

 

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego przetargu bez podania przyczyny.