Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Siostra Krystyna Kusak w Dębicy

2019-11-17

Siostra Krystyna Kusak w Dębicy

W sobotę, 16 XI gościliśmy w Dębicy siostrę Krystynę Kusak ze Zgromadzenia Adoratorek Krwi Chrystusa. Propaguje ona kult Najdroższej Krwi Chrystusa, nie tylko w Polsce. Goszcząc w naszym mieście najpierw odwiedziła Dom Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio. Razem ze współmieszkańcami uczestniczyła we Mszy Świętej. W kontekście ewangelii dnia, zachęcała - zwłaszcza podopiecznych przynależnych do dwóch Róż Krwi Chrystusa - do wytrwałej modlitwy w ramach tej grupy modlitewnej. Z kolei odwiedziła wraz z ks. duszpasterzem Schronisko dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta. W swoim wystąpieniu zapoznała mieszkańców z postacią św. Marii de Mattias, założycielki jej zgromadzenia oraz z nabożeństwem wynagradzającym do Najdroższej Krwi Chrystusa. Efektem pobytu tej siostry jest powstanie pierwszej Róży Krwi Chrystusa, także i w tym domu. Należy mieć nadzieję, że czcząc Najświętszą Krew Chrystusa, Jej czciciele doznają licznych łask tak ża życia jak i po śmierci.