Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Akt zawierzenia diecezji

2011-01-01

"Sub Tuum Praesidium"

Akt zawierzenia wspólnoty Kościoła Tarnowskiego
Bożej Rodzicielce Maryi
Wypowiedziany
przez Biskupa Tarnowskiego i Kapłanów Diecezji Tarnowskiej
w dniu rozpoczęcia Jubileuszu 225-lecia
utworzenia Diecezji Tarnowskiej
1 stycznia 2011 r.


Pod Twoją obronę
Uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko…

Matko Przedwiecznego Słowa
Piastunko Syna Bożego,
naszego brata Jezusa Chrystusa.


W godzinie, gdy rozpoczyna się jubileusz tarnowskiego Kościoła,
wzywamy Ciebie z sercem przepełnionym wdzięcznością
za dar wspólnego z Tobą pielgrzymowania po ziemi Świętych
i Błogosławionych:
Andrzeja Świerada i Benedykta z Tropia,
Stanisława ze Szczepanowa,
matki Kingi ze Starego Sącza,
brata Szymona i sióstr Urszuli i Teresy Ledóchowskich z Lipnicy Murowanej,
księdza Stanisława Papczyńskiego z Podegrodzia,
Karoliny Kózkówny z Wał-Rudy i Zabawy,
księdza rektora Romana Sitki z Tarnowa,
siostry Celestyny Faron z Łącka,
siostry Julii Rodzińskiej z Nawojowej
i ojca Krystyna Gondka z Zakliczyna.
Razem z nimi śpiewamy radosne „Te Deum” i Twój, Maryjo, „Magnificat”.
Niech Bóg będzie uwielbiony w swoich Świętych!

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona,
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza…

Przeczysty Kwiecie zrodzony z Joachima i Anny,
Maryjo w tajemnicy Narodzenia z tarnowskiej katedry, Opiekunko!


Zawierzamy Tobie naszą diecezję – Kościół, który ponad tysiąc lat temu wrósł
w ziemię naszych ojców i matek, braci i sióstr w Chrystusowej wierze.
U swego Syna wypraszałaś dla nas
świątobliwych biskupów i prezbiterów,
siostry i braci wiernych ewangelicznym radom ubóstwa, posłuszeństwa
i czystości,
świętych matki i ojców,
gorliwych wiernych świeckich.
Jesteśmy dumni z latorośli diecezjalnego drzewa,
które w ciągu minionych wieków wydało owoce świętości,
wzbogacając glebę naszych serc
i przygotowując je na przyjęcie łaski.
Chcemy ten dar dziejów wiary i pobożności naszych przodków
przyjąć i rozwijać w duchu wspólnej, solidarnej odpowiedzialności.
Bądź nam w tej pracy Wspomożeniem Wiernych,
Gwiazdą Nowej Ewangelizacji i Jutrzenką zbawienia!

Niepokalana Dziewico,
Piękna Pani z Krużlowej, Porąbki Uszewskiej i Nowego Sącza!


Twej opiece zawierzamy dzieci, młodzież i dziewice poświęcone Bogu.
Uproś dla nich łaskę czystych serc, wolnych od zepsucia grzechem i zgorszenia. Niech ich udziałem stanie się oglądanie Boga twarzą w twarz, według Chrystusowego błogosławieństwa.

Matko, Strażniczko i wzorze wszystkich matek,
Tak czule opiekująca się Jezusem
w Tuchowie, Zawadzie koło Dębicy, Okulicach, Odporyszowie
i Domosławicach!


Macierzyńskim płaszczem otul wszystkie matki utrudzone przyjmowaniem
i wychowaniem potomstwa.
Niech nigdy nie zabraknie im odwagi, determinacji i duchowej mocy
do pełnienia zaszczytnej służby życiu.
Taką odwagę uproś również dla mężów i ojców, by w duchu odpowiedzialności wspierali swoje żony i razem z nimi tworzyli wspólnotę życia, miłości i służby.

Królowo rodzin z Chorzelowa!
Matko Nieustającej Pomocy, Wspomożenie Wiernych z Mielca i tylu innych miejsc!


Czysta Małżonko Józefa i Matko Bożego Syna,
która służyłaś im obu, niosąc zmęczonym swą pomoc i ulgę w codziennych troskach.
Ty, której nieobce były trudy, obawy i ubóstwo, wysłuchaj ludzi znękanych,
co proszą o Twoją pomoc.
Przyjdź z nią wszystkim rodzinom, a zwłaszcza rodzinom:
wielodzietnym,
z utęsknieniem oczekującym potomstwa,
adopcyjnym i zastępczym,
ubogim,
dotkniętym rozmaitymi nieszczęściami,
rozdzielonym emigracją,
zagrożonym rozbiciem.
Niech zawsze czują ciepło Twej dyskretnej obecności,
macierzyńską czułość i troskę.
Ustrzeż wszystkie wspólnoty życia i miłości przed nienawiścią, brakiem pracy
i nadziei na przyszłość.
Niech pod Twym przewodnictwem rodziny naszej diecezji będą domowymi Kościołami zjednoczonymi z Bogiem i szkołami bezinteresownej służby bliźnim.

Królowo Różańca Świętego,
Bocheńska Pani zasłuchana w słowo Boże,
wpatrzona wiarą i miłością w swego Syna!
Pani Szkaplerzna z tarnowskiego Burku, Przydonicy i zakonnego Karmelu!


Naucz nas rozważać w sercu tajemnice Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie i udzielanej nam w Kościele.
Wskaż nam drogę modlitwy, prowadzącej do kontemplacji Bożej Obecności.
Bądź szczególną Nauczycielką dla powołanych do kapłaństwa:
alumnów tarnowskiego Seminarium Duchownego,
kleryków z Tuchowa i nowicjuszy z Zakliczyna.
Pomagaj im każdego dnia wypływać na głębię duchowej przyjaźni
z Chrystusem, by odważnie szli za Jego głosem, dokądkolwiek ich pośle.
Nie opuszczaj też tych, którzy wybrali samotne życie w świecie. Niech czas
ich pielgrzymowania wypełni miłość, bezinteresowna służba bliźnim, rodzinom
i lokalnym społecznościom. Niech czują się w nich kochani i szanowani.

Matko Jezusa Chrystusa Najwyższego i Jedynego Kapłana!

Byłaś przy Nim u początków Jego życia i misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,
stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię, wyniszczony
przez jedyną i wieczną ofiarę, a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn.
Służebnico Słowa i Pierwsza Uczennico Chrystusa!
Zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów
pracujących w diecezji
oraz tych, którzy posłuszni poleceniu Pana żniwa poszli na cały świat z Dobrą Nowiną o zbawieniu
i są prawdziwym fidei donum – darem wiary – tarnowskiego Kościoła!
Twojej macierzyńskiej opiece polecamy kapłanów pracujących w krajach Europy, Stanach Zjednoczonych Ameryki,
misjonarzy z Republiki Konga, Republiki Środkowoafrykańskiej i Czadu, Argentyny, Boliwii, Brazylii, Ekwadoru, Peru i Kazachstanu.
Gwiazdo Ewangelizacji!
Przygarniaj ich wszystkich, wspomagaj w życiu i posłudze Twoich synów!

Bolesna Królowo,
trzymająca umęczone ciało swego Syna
w Limanowej,
Czarnym Potoku
i w tarnowskiej katedrze!


Ty znasz, czym jest cierpienie – ów miecz boleści, przeszywający Twe serce.
W Twoje matczyne dłonie składamy wszystkich chorych i osoby w podeszłym wieku.
Niech znajdą ulgę w cierpieniu i umocnienie w dolegliwościach związanych
z upływem lat i sił.

Matko Pocieszenia z Pasierbca,
Nowego Sącza,
Pilzna i Grybowa!
Matko Niezawodnej Nadziei z Jamnej!


Uchroń samotnych,
smutnych,
wątpiących,
załamanych na duchu,
zrozpaczonych
i dotkniętych depresją
od pokusy rezygnacji i ucieczki w nicość.
Bądź w ich ciemnościach Światłem, Bożą Latarnią prowadzącą do odkrycia sensu życia, a kiedyś do portu zbawienia.

Niewiasto obleczona w światło!
Wniebowzięta Królowo z Bruśnika, Przeczycy i Szczyrzyca!
Apokaliptyczna Pani z Czermnej!


Łodzi z koralu, serc Przewoźniczko,
Ponad głębiną Kładko cedrowa w nas przerzucona!

Z Synem swoim nas pojednaj,
Swojemu Synowi nas polecaj,
Swojemu Synowi Najmilszemu nas oddawaj…


Gdy otwieramy dziś czas jubileuszu diecezji i patrzymy w przyszłość Kościoła, znaczoną nadzieją na nadejście nowego nieba i ziemi nowej,

prosimy Cię,
ucz nas, Maryjo,
cierpliwego budowania Królestwa Twojego Syna,
siania ewangelicznego ziarna w glebę serc przyszłych pokoleń.
Wstąp w nasze miasta i wsie,
w nasze wspólnoty parafialne, wspólnoty ruchów i stowarzyszeń.
Pozostań z nami i dla nas Obrazem Kościoła, Nieskalanej Oblubienicy Boga, czuwającej i oczekującej na Jego ostateczne przyjście.

Piękna Pani z Fatimy,
czczona w Tarnowie i Borkach Szczucińskich!


Świadomi naszych grzechów, zaniedbań i niewierności, pragniemy czynić pokutę,
o którą tak bardzo prosiłaś podczas objawień w dolinie Cova da Iria.
Niech wizja Sądu i powtórnego przyjścia Chrystusa nas nie przeraża,
lecz pobudza do pogłębiania wiary, nadziei i miłości,
aby Pan dziejów, kiedy powróci, zastał nas czuwających
i z płonącą lampą w ręce.

Prowadź nas, Maryjo po drogach czasu
na spotkanie z Jednorodzonym Synem Twoim,
który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym
króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Tarnów, 1 stycznia 2011 r., w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi