Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Akt zawierzenia

2021-02-12

Osoby dokonujące aktu oddania w domach, prosimy aby w dogodnym dla siebie czasie przyniosły podpisany akt oddania do kościoła, przystąpiły do spowiedzi i Komunii św. i poprosiły o podpisanie aktu przez kapłana (mogą też osobiście go odczytać w kościele). Podpis kapłana jest znakiem jedności z Kościołem oraz wyraża posłuszeństwo i pokorę, które są głównymi cnotami Matki Bożej.

Jutrzejsze czuwanie możemy oglądać

link do strony:

Częstochowa  - Parafia  NSPJ Dębica - Latoszyn 

 lub przez You tube podaję link: