Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Niedziela Palmowa

2011-04-17

A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno!
Hosanna Synowi Dawida!
Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach.
(Mt21)

W Niedzielę Palmową przyszliśmy do świątyni z wierzbowymi gałązkami i kolorowymi palmami ( symbolami odradzającego sie życia) aby upamiętnić triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. Od tej niedzieli przez cały Wielki Tydzień będziemy towarzyszyć Zbawicielowi od Wieczernika przez Kalwarię aż po pusty grób.