Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Odpust Parafialny

2012-06-15

Dziś w naszej parafii przeżywamy odpust parafialny. Podczas uroczystej Sumy odpustowej, którą o godz. 18.00 celebrował JE Ks.Biskup Władysław Bobowski, wszystkie nasze serca zjednoczyły się w wielkim dziękczynieniu, które złożyliśmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za opiekę nad nami i naszą parafią.
Modląc się podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu, za łaski, dobra i siły którymi nas obdarza a które potrzebne były naszemu Proboszczowi Ks. dr Kazimierzowi Fąfarze i nam parafianom,by wyremontować i rozbudować plebanię, którą dzisiaj w dniu uroczystości odpustowych poświęcił nam Ksiądz Biskup.
Księdzu Biskupowi dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i życzymy dużo zdrowia i opieki Matki Bożej.