Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa

Debica-Latoszyn

Z życia parafii

Sympozjum w parafii

2007-09-01

Sympozjum na temat: „Przypatrzcie się powołaniu Waszemu w parafii”. Podczas sympozjum zostały podjęta tematyka:
-„Biblijne podstawy parafii” – Ks. dr Kazimierz Fąfara;
- „Historia parafii pw. NSPJ w Dębicy – Latoszynie” – Ks. mgr lic. Kazimierz Dominiak;
- „Czym dla mnie jest parafia?”
– Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk
Sympozjum zostało zorganizowane, z okazji 25-lecia parafii.